Button to scroll to the top of the page.
Nakamura, Kai
No

Kai Nakamura

TA Summer - Anchor
Department of Mathematicskainakamura@utexas.edu


Office Location
PMA 9.146

Postal Address
2515 SPEEDWAY
AUSTIN, TX 78712

Office: PMA 9.146